Новини
Конференция по проект „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“
13.03.2018
 
На 12 март 2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация  Долна Митрополия се проведе Конференция на тема: „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“, в изпълнение на дейностите по проект „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“, финансиран по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.
Конференцията беше открита от г-н Петър Петров – Председател на ОбС - Долна Митрополия. По време на информационното събитие беше представена презентация на тема „Българското председателство на Съвета на ЕС“. Детски танцов състав „Мизийска младост“ към НЧ  „Неофит Рилски -1872“, гр. Тръстеник, изнесе танцова програма на тема: „Традициите срещат бъдещето“. Също така беше представена художествена изложба на тема: „България като част от общия европейски дом“ от школа по рисуване и пластика „Rainbow” към НЧ "Просвета 1927 - гр. Долна Митрополия“. Децата към НЧ „Васил Левски 1898“ с. Ставерци, бяха подготвили послания, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС.
На конференцията присъстваха ученици, граждани, представители на ОбС – Долна Митрополия и служители от общинска администрация.
Партньори по проекта са: Народно читалище "Просвета 1927 - гр. Долна Митрополия", Народно читалище „Неофит Рилски -1872“ гр. Тръстеник и Народно читалище „Васил Левски 1898“ с. Ставерци.
Стойността на проекта възлиза на 2999,92 лв., като основната цел на проекта е: Повишаване на информираността на гражданите на община Долна Митрополия за Европейския съюз, за приоритетите и възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България.