Обявления
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
14.02.2018
 
О Б Я В А
 
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРИЕМА  ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА   „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
 
 
В изпълнение на Споразумение №ФС 01-0447/22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и община Долна Митрополия, във връзка с Национална стратегия за дългосрочна грижа, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г., финансирано съгласно Постановление на Министерски съвет  № 332/22.12.2017 г. 
 
За заемане на длъжността „личен асистент“ могат да кандидатстват :
 
Лица в трудоспособна възраст - безработни, с регистрация в Бюрото по труда.
 
Към заявлението се прилагат следните документи:
  • Документ за самоличност /копие/.
  • Автобиография
 
  • Документ за завършена степен на образование /мин. основно/
 
  • Декларация по ЗЗЛД /по образец/.
 
 
 
Документите се приемат от 15.02.2018г. до  28.02.2018г. в сградата на Общината стая № 102.