Новини
Световният ден на влажните зони в село Байкал
06.02.2018
 
Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал, община Долна Митрополия традиционно отбеляза 2 февруари - Световен ден на влажните зони.
Партньори на събитието бяха Басейнова дирекция Дунавски район и РИОСВ Плевен, а участници децата от Еко клуб “Дунав” при ОЦИДЗИ, ОУ”Климент Охридски”, с. Крушовене и Младежки воден Парламент.
Откриването стартира с  презентация по темата на тазгодишното отбелязване „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“ - значението на влажните зони за градовете и тяхното опазване и по специално на река Дунав.
 «Влажните зони в класната стая» - образователна игра/работилница в която децата рисуваха влажни зони върху предварително подготвени шаблониизработване от интернет страницата на Рамсарската конвенция.
Дейностите продължиха с наблюдение на водолюбиви птици по брега на река Дунав с бинокли и далекогледна тръба. Децата успяха да наблюдават 4 бели чапли и няколко речни чайки.
Всички деца получиха подаръци от името на община Долна Митрополия и информационни материали от партньорите.