Вакантни длъжности
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Ръководител на звено "Вътрешен одит"
24.11.2017
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 745/22.11.2017 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:

Ръководител на звено "Вътрешен одит"

 

Цялото обявление може да видите ТУК!

 

 

Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността "Ръководител на звено Вътрешен одит"

 

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено "Вътрешен одит", община Долна Митрополия