Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Покана за участие във Фестивал за шлагерна и стара градска песен „ПОЛЪХ ОТ МИНАЛИ МЕЧТИ“ 31 юни – 1 юли, Чепеларе 2018 г.
20.04.2018

Четиринадесети преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата”
20.04.2018

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Община Долна Митрополия, 13 април 2018 г.
12.04.2018

БЕЗПЛАТНИ обучения за фирми от сектор Индустрия/Транспорт/Земеделие/Строителство
12.04.2018

Информационни събития по проект „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“
11.04.2018

Лазаровден в с. Победа
02.04.2018

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
05.04.2018

I. В изпълнение на Решение № 483 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-137 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2018

I. В изпълнение на Решение № 484 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08- 136 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот...
16.03.2018

В изпълнение на Решение № 458 от 29.12.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-119 от 01.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост...
06.03.2018

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
15.01.2018

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 9/20.04.2018 г.
20.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2346-(1)/18.04.2018 г.
19.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2146-(1)/18.04.2018 г.
19.04.2018

Информационно предложение за пункт за смяна и баланс на гуми в с.Подем
17.04.2018

Информационно предложение Изземване на наноси и отложения от р.Дунав, преработка и съхранение на инертни материали
17.04.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2106-(1)/12.04.2018 г.
12.04.2018