Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
20.05.2024
Върви народе възродени!!         В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и книжнина, в НЧ „Зора-1990г.”село Победа, се проведе празничен концерт, посветен на Кирил и Методий,словото, учителите. Гости на събитието бяха бивши учители, Кмета на с.Победа Даниела Александрова, културни дейци и жители на село Победа. В празничната програма взеха участие ученици - възпитаници на Читалището. Те изпълниха песни и стихове, възхваляващи делото на...

16.05.2024
      Тазгодишното 18-то поредно издание на Фестивала за античното наследство „Орел на Дунава“ ще се състои на две места в област Плевен – колония „Улпия Ескус“ край село Гиген и римския кастел „Ад Путеа“ при село Рибен.      Откриването ще е на 14 юни при посетителския център на римския кастел „Ад Путеа“ край село Рибен. Ще бъдат представени групите за възстановки като се...

15.05.2024
Сребърен медал от ХІV-ти Български Национален шампионат по фолклор по време на ХХVІІ-ми Старопланински събор “БАЛКАН ФОЛК”, гр. Велико Търново, Диплом за достойно и с високи художествени стойности представяне на българският фолклор, Почетен знак на Старопланинският събор “БАЛКАН ФОЛК” получи Групата за автентичен фолклор "Калушари" при НЧ "Пробуда-1925" и Фолклорна танцова група девойки при Общински център за извънучилищни дейности, с. Байкал, община Долна Митрополия.   След близо...

13.05.2024
На 11 май 2024г. Народно читалище „Зора-1990“ село Победа взе участие в ПРАЗНИК НА ДРИПАВАТА БАНИЦА, провел се в село Върбица, община Горна Оряховица. Във фолклорно-кулинарния фестивал, организиран от НЧ „Градина-Върбица 1894г“ се състезаваха над 350 баници, от 43 населени места, от 16 общини на 8 области в България, както и международно участие от Гюргево, Румъния. На открита сцена на площада бе представена богата фолклорна...

13.05.2024
В навечерието на XVIII Национална библиотечна седмица и по повод Деня на библиотекаря - 11 май, читалищните дейци от Община Долна Митрополия гостуваха на Библиотеката при Народно читалище "Съзнание-1927" с. Долни Вадин, Община Оряхово. Осъществената работна среща и културен обмен се превръща в традиционна за  библиотекарската гилдия, започнала преди осем години като среща между библиотекари от две съседни общини. Изборът на посетената библиотека не е...


10.05.2024
    На основание Заповед № РД-08-217 от 09.05.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „Нива“, „Зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2024/2025 година, както следва:    На 22.05.2024г. от 10:00ч....

10.05.2024
I.   На основание Заповед № РД-08-216 от 09.05.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, „Нива“, „Зеленчукова градина“, „Неизползвана нива /угар, орница/“, „Деградирала орна земя“, „Изоставена орна земя“ за срок от три стопански...

12.04.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 114 от 29.03.2024 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-164/09.04.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Нежилищно помещение с площ 12,65...

12.04.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 115/29.03.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-165/09.04.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 69/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-76/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №4 с площ 28.00 кв.м., част от...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 68/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-77/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 20.54 кв.м., ½ от...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.